Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Terezy Novákové 2
Obec: Brno - Řečkovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Ředitel:RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 541 225 411
Email: krupka@gyrec.cz
Web: www.gyrec.cz
IČ:48513512
RED-IZO:600013413
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Terezy Novákové 2
Obec: Brno - Řečkovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 225 411
Fax: 541 226 132
IZO:048513512
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, biologie, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, majáles, zahradní slavnost, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, v septimě a oktávě výuka TV dle výběru - plavání, basketbal, kopaná, volejbal, zdravotní TV, florbal, lyžování, plavání
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Terezy Novákové 2
Obec: Brno - Řečkovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 225 411
Fax: 541 226 132
IZO:110023161