Logo školy

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Elgartova 689/3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Ředitel:Mgr. Petra Šperková
Kontakt na školu Telefon: 545 321 222
Email: office@gymelg.cz
Web: www.gymelg.cz
IČ:00558974
RED-IZO:600013421
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Elgartova 689/3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 222
IZO:000558974
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 360
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Škola nepořádá vlastní přijímací zkoušky - jedno z kritérií přijetí jsou výsledky centrálně zadávaných státní testů (CERMAT) z českého jazyka a matematiky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 44, 84, 53, 25, 26, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Peer program
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cykloturistika
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní klub
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, studentské průkazy
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Elgartova 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 222
IZO:108028526