Logo školy

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Elgartova 689/3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Ředitel:Mgr. Petra Šperková
Kontakt na školu Telefon: 545 321 222
Email: office@gymelg.cz
Web: www.gymelg.cz
IČ:00558974
RED-IZO:600013421
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Elgartova 689/3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 222
Fax: 545 573 423
IZO:000558974
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 360
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Škola nepořádá vlastní přijímací zkoušky - jedno z kritérií přijetí jsou výsledky centrálně zadávaných státní testů (CERMAT) z českého jazyka a matematiky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 44, 84, 53, 25, 26, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Peer program
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, cykloturistika
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní klub
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, studentské průkazy, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Elgartova 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 222
Fax: 545 573 423
IZO:108028526