Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Elgartova 689/3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Ředitel:Mgr. Petra Šperková
Kontakt na školu Telefon: 545 321 222
Email: office@gymelg.cz
Fax: 545 573 423
Web: www.gymelg.cz
IČ:00558974
RED-IZO:600013421
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Elgartova 689/3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 222
Fax: 545 573 423
IZO:000558974
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2019 (Po) a 21.1.2019 (Po)
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Termín přijímacích zkoušek: Škola nepořádá vlastní přijímací zkoušky - jedno z kritérií přijetí jsou výsledky centrálně zadávaných státní testů (CERMAT) z českého jazyka a matematiky
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 44, 84, 53, 25, 26, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, knihovna, hudební výchova, ICT, fyzika, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Peer program
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, latinský, francouzský, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, cykloturistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: školní klub
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, studentské průkazy
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Elgartova 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 222
Fax: 545 573 423
IZO:108028526