Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Křenová 36
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Miroslav Marek
Kontakt na školu Telefon: 543 211 598
Email: marek@gymkren.cz
IČ:00558991
RED-IZO:600013464
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Křenová 36
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 598
IZO:000558991
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 630
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.1.2021, 19.1.2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.-15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: zastávka Vlhká - 8, 10, 12, 31, 33, 47, 49, 67, 77
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: A01 Školní řád 2020-09-01.pdf (349,1 KB)
A01b Školní řád - příloha 2 - Pochvaly a důtky.pdf (600,3 KB)
A01a Školní řád - příloha 1 - Poučení.pdf (361 KB)
Poslední výroční zpráva: A06 Výroční zpráva o činnosti GBK 2019-2020.pdf (573,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Školní systém podpory nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště, herna, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Cyrilská 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 598
IZO:108028593