Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kotlářská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 611 53
Ředitel:Mgr. Lukáš Zouhar
Kontakt na školu Telefon: 541 321 338
Email: oa@oakobrno.cz
Web: www.oakobrno.cz
IČ:00566381
RED-IZO:600013502
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kotlářská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 611 53
Kontakt na školu: Telefon: 541 321 338
Fax: 541 211 613
IZO:000566381
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz,
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Kotlářská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 611 53
Kontakt na školu: Telefon: 541 321 338
Fax: 541 211 613
IZO:110026845
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kotlářská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 611 53
Kontakt na školu: Telefon: 541 321 338
Fax: 541 211 613
IZO:150061633