Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Globe, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Globe, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Bzenecká 23
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Ředitel:RNDr. Libuše Bartková
Kontakt na školu Telefon: 544 218 778
Email: gymglobe@gymglobe.cz
Web: http://www.gymglobe.cz/
IČ:25330365
RED-IZO:600013537
Zřizovatel:RNDr. Libuše Bartková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Bzenecká 23
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 218 778
IZO:060522321
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 54
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.12.2014, 28.1.2015, 30.4.2015 od 14.30 do 17:30 h
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25, 26, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 17000
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Koncepce školy: 1. ŠVP GLOBE úvod.doc (2510,8 KB)
Školní vzdělávací program: 2. Učební plán _ ŠVP pro výuku v AJ.doc (504,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Kompletní skenovaná výroční zpráva 2012_2013.pdf (6751,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, Projektové dny ve spolupráci s různými institucemi a partnery z praxe
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje
Domácí spolupráce : spolupráce s centry ekologické výchovy ( Lipka, Sdružení Tereza, SEV Kaprálův mlýn, KEV), podnikatelskou skupinou BforB
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: posilovna
Specifické formy podpory žákům: péče o jazykově znevýhodněné žáky z jiných zemí, zdravotně znevýhodněné žáky, individuální vzděl. plán pro zletilé žáky z praxe
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Rozvrhy hodin: rozvrh_FINAL.docx (690 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Bzenecká 23
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 218 778
Fax: 544 218 778
IZO:110012020