Zde může být obrázek školy.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Botanická 70
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Radek Klimeš
Kontakt na školu Telefon: 541 212 176
Email: reditel@sgldbrno.cz
Web: sgldbrno.cz
IČ:00567582
RED-IZO:600013634
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Botanická 70
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 212 176
Fax: 541 240 386
IZO:000567582
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 504
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.11.2021, 7.2.2022
Forma přijímacího řízení: talentová , test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 7.2.2022: přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 1. termín, 8. 2.2022: přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 2. termín
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 1 a 6, trolejbus č. 32
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Historie a koncepce školy.docx (12 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-1920.zip (8784,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, zeměpis, cizí jazyky, chemie, ICT, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : „Pohyb nás spojuje“
Domácí spolupráce : MU - Fakulta sportovních studií, Atletika – AK Olymp, Univerzita Brno, Basketbal – BK Brno, SŠMH Brno, Gymnastika – Sokol Brno I, Plavání – KPS Kometa Brno, Triatlon – KONRAD TOOLS TRIATHLON TEAM, Volejbal - Volejbal Brno, VK KP Brno atd.
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: jezdecký kurz, cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: V naší škole začleňujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Začlenění do běžné výuky zajišťují učitelé jednotlivých předmětů koordinovaní třídním učitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, V rámci běžných hodin v souvislosti s výukou
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Botanická 70
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 212 176
Fax: 541 240 386
IZO:108028453
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Botanická 70
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 212 176
Fax: 541 240 386
IZO:103167820