Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Arménská 21/573
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Ředitel:Mgr. et Bc. Robert Bednář
Kontakt na školu Telefon: 547 212 100
Email: robert.bednar@educanet.cz
Web: www.educanet.cz
IČ:25326228
RED-IZO:600013669
Zřizovatel:Outdoor EDUCAnet Team spol. s r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Arménská 21/573
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 212 100
Fax: 547 212 100
IZO:110025831
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 383
Aktuální počet žáků: 73
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2018, 9. 1. 2019, 23. 1. 2019, 7. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín 15. 4. 2019, náhradní termíny 13. a 14. 5. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 6 a 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 345
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 23000
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence