Zde může být obrázek školy.

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Moravské gymnázium Brno s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Veveří 30
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:RNDr. Miroslav Štefan
Kontakt na školu Telefon: 541 214 125-6
Email: sekretariat@mgbrno.cz
Web: http://www.mgbrno.cz/
IČ:63489970
RED-IZO:600013677
Zřizovatel:Ing. Jaromír Jeřábek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Veveří 30
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 214 125-6
Fax: 541 214 125-6
IZO:013064401
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 396
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.1. 2021, 19.1., 2.2., 10.2., 18.2. vše online
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.-15.4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 11, 12, 32, 34, 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 17800
Rozšířené informace o ročním školném: Pokud je školné uhrazeno na celý školní rok jeho výše činí pouze 17 000 Kč
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení