Zde může být obrázek školy.

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Moravské gymnázium Brno s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Veveří 30
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:RNDr. Miroslav Štefan
Kontakt na školu Telefon: 541 214 125-6
Email: sekretariat@mgbrno.cz
Web: http://www.mgbrno.cz/
IČ:63489970
RED-IZO:600013677
Zřizovatel:Ing. Jaromír Jeřábek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Veveří 30
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 214 125-6
IZO:013064401
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 386
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.11., 8.12., 10.1., 25.1., 9.2., 21.2..
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: viz státem určené termíny
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 10, 12, 32, 34, 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 20600
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, Hovorové hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka