Logo školy

Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Táborská 185
Obec: Brno - Židenice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Ředitel:PaedDr. Josef Čadík
Kontakt na školu Telefon: 547 221 376
Email: info@ssum.cz
Web: www.ssum.cz,
IČ:25341553
RED-IZO:600013685
Zřizovatel:PaedDr. Josef Čadík
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Táborská 185
Obec: Brno - Židenice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 221 376
Fax: 547 221 376
IZO:042660505
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 234
Dny otevřených dveří (termín/y): informace uvedena na webu www.ssum.cz
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), pohovor, talentová , portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: Obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - 12. dubna a 15 dubna - písemná forma přijímacího řízení, 13.dubna pohovor v ateliéru
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka č. 8 a linka č. 12 - zastávka Geislerova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, klauzury a maturitní projekty, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zvol si info (Zvol si info)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: móda ve fotografii, historie módy, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Táborská 185
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 221 376
Fax: 547 221 376
IZO:171104803