Logo školy

Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Táborská 185
Obec: Brno - Židenice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Ředitel:PaedDr. Josef Čadík
Kontakt na školu Telefon: 547 221 376
Email: info@ssum.cz
Web: www.ssum.cz,
IČ:25341553
RED-IZO:600013685
Zřizovatel:PaedDr. Josef Čadík
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Táborská 185
Obec: Brno - Židenice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 221 376
Fax: 547 221 376
IZO:042660505
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 234
Dny otevřených dveří (termín/y): informace uvedena na webu www.ssum.cz
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), pohovor, talentová , portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - 12. dubna a 15 dubna - písemná forma přijímacího řízení, 13.dubna pohovor v ateliéru
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka č. 8 a linka č. 12 - zastávka Geislerova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, klauzury a maturitní projekty, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zvol si info (Zvol si info)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, móda ve fotografii, historie módy
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Táborská 185
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 221 376
Fax: 547 221 376
IZO:171104803