Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mojmírovo náměstí 67/10, Královo Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Ředitel:Mgr. Doubravka Matušková
Kontakt na školu Telefon: 539 051 201
Mobil: 777 110 076
Email: info@mojmirak.cz
Web: www.mojmirak.cz
IČ:26258510
RED-IZO:600013693
Zřizovatel:Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o., zastoupené Mgr. Petrem Holečkem a Ctiborem Nezdařilem (jednatelé společnosti)
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Mojmírovo náměstí 67/10, Královo Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Kontakt na školu: Telefon: 539 051 201
Mobil: 777 110 076
IZO:060723785
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 1,6. bus 44, 53, 72, 84, trolejbus 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: možnost slevy na školném v případě
Stipendium:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (11295,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, bazén, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mojmírovo náměstí 67/10, Královo Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Kontakt na školu:
IZO:181137950