Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mojmírovo náměstí 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Ředitel:Mgr. Petr Holeček
Kontakt na školu Telefon: 544 230 506
Email: info@mojmirak.cz
Fax: 544 230 506
Web: www.mojmirak.cz
IČ:26258510
RED-IZO:600013693
Zřizovatel:Ctibor Nezdařil
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Mojmírovo náměstí 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 230 506
Fax: 544 230 506
IZO:060723785
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 83
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 18000
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli