Zde může být obrázek školy.

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola
Adresa školy: Ulice: Zoubkova 20
Obec: Brno - Nový Lískovec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 634 00
Ředitel:Mgr. Ivo Machát, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 547 356 826
Email: info@bpa-brno.cz
Web: www.bpa-brno.cz
IČ:25335791
RED-IZO:600013715
Zřizovatel:Mgr. Danuše Temelová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Zoubkova 20
Obec: Brno - Nový Lískovec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 634 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 356 826
IZO:110012445
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 462
Aktuální počet žáků: 236
Dny otevřených dveří (termín/y): po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, tělesná výchova
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 24000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : MU Brno, UO Brno, PČR Brno, MěP Brno
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, střelecký, horolezecký, branný
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-nástěnka