Zde může být obrázek školy.

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Adresa školy: Ulice: Lerchova 63
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer
Kontakt na školu Telefon: 543 423 751
Email: policer@cmgp.cz
Web: www.cmsps.cz
IČ:64329984
RED-IZO:600013740
Zřizovatel:Česká provincie kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Lerchova 63
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 423 751
IZO:110012461
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: večerní, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 540
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.11.2023 a 14.2. 2023
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Výchovy dle oboru
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 30.4. 2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.4, autobus č. 68
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6400
Rozšířené informace o ročním školném: 6 400,- denní studium,12000,- večerní studium
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie, knihovna, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, sportovní dny, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, AP zkoušky
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, programování/robotika, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní klub
Adresa: Ulice: Lerchova 343/63, Stránice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181076551