Zde může být obrázek školy.

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Labská 27
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Ředitel:RNDr. Petr Handlíř
Kontakt na školu Telefon: 547 219 976
Email: handlir@eko-g.cz
Web: www.eko-g.cz
IČ:25314122
RED-IZO:600013758
Zřizovatel:QUONEX CONSULTING RS, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Labská 27
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 219 976
Fax: 547 219 976
IZO:048033413
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 282
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 12. 2021 15:30-18:00; 19. 1. 2022 15:30-18:00; 9. 2. 2021 15:30-18:00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: centrálně JPZ - Cermat
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18900
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy