Zde může být obrázek školy.

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

Škola / charakteristika školy

Název školy:EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Labská 27
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Ředitel:RNDr. Petr Handlíř
Kontakt na školu Telefon: 547 219 976
Email: handlir@eko-g.cz
Fax: 547 219 976
Web: www.eko-g.cz
IČ:25314122
RED-IZO:600013758
Zřizovatel:QUONEX CONSULTING RS, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Labská 27
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 219 976
Fax: 547 219 976
IZO:048033413
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18900
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, chemie, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, bazén, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický, turistika, lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka