Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie ELDO, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie ELDO, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Střední 59
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Jaromír Pragač
Kontakt na školu Telefon: 541 219 802
Email: skolyjh@skolyjh.cz
Web: www.skolyjh.cz
IČ:25312146
RED-IZO:600013839
Zřizovatel:PaedDr. Josef Horák
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Střední 59
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 802
Fax: 541 213 291
IZO:044012667
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy