Logo školy

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Trnkova 113
Obec: Brno - Líšeň
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Ředitel:Ing. Roman Moliš
Kontakt na školu Telefon: 544 422 811
Email: sekretariat@sos-soubrno.cz
Web: www.sssebrno.cz
IČ:00380431
RED-IZO:600013855
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Trnkova 113
Obec: Brno - Líšeň
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 422 811
Fax: 544 210 665
IZO:000380431
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 824
Aktuální počet žáků: 574
Dny otevřených dveří (termín/y): sobota 5. 12. 2020, sobota 12. 12. 2020 a sobota 16. 1. 2021 vždy 9:00 - 15:00 hod
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín .4.2021 a 2. termín .4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 8, autobus MHD č.55 a č.58, trolejbus č.25 a č.26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, lyžařský výcvik, sportovně turistický kurs se zaměřením na cykloturistiku a vodácký výcvik , tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Dárcovství krve (prvodárci), Šance, Píšťalka, Světluška a Recyklohraní
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : SPŠ a VOŠT Sokolská, Brno, MU Ped F, MENDELU ICV, VUT Brno FEKT a FSI, SIEMENS, s.r.o. Brno , SIEMENS ELECTRIC MACHINES s.r.o. Drásov, ABB s.r.o. Brno, Technické sítě Brno a.s, DPm Brna, a.s., Beta Control s.r.o., Zetor a.s. a ZKL Brno a.s., ÚP Brno
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, Zetor Gallery, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jedovnická 10
Obec: Brno - Líšeň
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 422 830
Fax: 544 422 830
IZO:110035887
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jedovnická 10
Obec: Brno - Líšeň
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 422 836
Fax: 544 210 665
IZO:150005237
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 37,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano