Zde může být obrázek školy.

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:MgA. Tomáš Rybníček
Kontakt na školu Telefon: 543 421 361
Mobil: 723465495
Email: skola@ssudbrno.cz
Web: www.ssudbrno.cz
IČ:00566756
RED-IZO:600013944
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 361
IZO:000566756
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 666
Aktuální počet žáků: 486
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.6.2021
Forma přijímacího řízení: talentová , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, Dějiny umění Kresba
Termín přijímacích zkoušek: 7. 1., 8. 1., 18. 1. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaje 2, 3, 4, 5, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 361
IZO:110300289
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 282
Aktuální počet studentů: 83
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 36
Dny otevřených dveří (termíny): 18. 2. 2021, 23. 6. 2021
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová
Termín přijímacích zkoušek: 10., 11. a 14. 6. 2021
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaje 2, 3, 4, 5, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: Od 2. ročníku prospěchové stipendium při průměru známek do 1,5 průměr a podmínce, že hodnocení neobsahuje známku 3.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: pro výtvarnou přípravu i pro jednotlivé obory
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, Konzervátorství a restaurátorství
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 361
IZO:171104528