Zde může být obrázek školy.

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:akademický malíř Pavel Luffer
Kontakt na školu Telefon: 543 421 361
Mobil: 723465495
Email: skola@ssudbrno.cz
Web: www.ssudbrno.cz
IČ:00566756
RED-IZO:600013944
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 361
Fax: 543 421 363
IZO:000566756
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 11. 2018, 21. 6. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Termín přijímacích zkoušek: 3. 1. 2019 a 14. 1. 2019; 4. 1. 2019 a 14. 1. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 361
Fax: 543 421 363
IZO:110300289
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Dny otevřených dveří (termíny): 22. 11. 2018
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Termín přijímacích zkoušek: 12. 6. 2019, 29. 8. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: Od 2. ročníku prospěchové stipendium při průměru známek do 1,5 průměr a podmínce, že hodnocení neobsahuje známku 3.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: pro výtvarnou přípravu i pro jednotlivé obory
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 361
Fax: 543 421 363
IZO:171104528