Logo školy

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Adresa školy: Ulice: Mendlovo náměstí 1/3, Staré Brno
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Ředitel:Ing. Ivo Procházka
Kontakt na školu Telefon: 543 211 790
Email: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Web: www.skolskykomplex.cz
IČ:25327747
RED-IZO:600013961
Zřizovatel:Ing. Ivo Procházka
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1, č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:040454525
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 268
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15.4, 16.4, 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, turniket
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Mendlovo náměstí
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, španělský, francouzský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1, č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108042821
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 340
Zahájení přijímání nových žáků: 18.5.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 21.5.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Provoz zařízení (od - do): 12.00 - 19.00
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v literárně-dramatickém oboru, v tanečním oboru, ve výtvarném oboru, v hudebním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium pro dospělé
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: studium pro dospělé, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na cimbál
Škola organizuje : soutěže, výstavy, přehlídky, koncerty
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1 / č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:110035241
Pedagogicko-psychologická poradna
Adresa: Ulice: Voroněžská 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108028623
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1 / č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108042839
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano