Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Adresa školy: Ulice: Mendlovo náměstí 1/3, Staré Brno
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Ředitel:Ing. Ivo Procházka
Kontakt na školu Telefon: 543 211 790
Email: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Fax: 543 216 136
Web: www.skolskykomplex.cz
IČ:25327747
RED-IZO:600013961
Zřizovatel:Ing. Ivo Procházka
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1, č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:040454525
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 268
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15.4, 16.4, 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Mendlovo náměstí
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, latinský, francouzský, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva

Základní umělecká škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1, č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108042821
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 340
Zahájení přijímání nových žáků: 18.5.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 21.5.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Provoz zařízení (od - do): 12.00 - 19.00
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v literárně-dramatickém oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium pro dospělé, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně, studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: sólový zpěv, hra na bicí nástroje, hra na strunné nástroje, hra na klávesové nástroje, hra na cimbál, hra na dechové nástroje, hra na smyčcové nástroje, sborový zpěv
Škola organizuje : přehlídky, koncerty, soutěže, výstavy
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace

Školní klub

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1 / č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:110035241

Pedagogicko-psychologická poradna

Adresa: Ulice: Voroněžská 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108028623

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1 / č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108042839
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano