Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Adresa školy: Ulice: Mendlovo náměstí 1/3, Staré Brno
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Ředitel:Ing. Ivo Procházka
Kontakt na školu Telefon: 543 211 790
Email: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Fax: 543 216 136
Web: www.skolskykomplex.cz
IČ:25327747
RED-IZO:600013961
Zřizovatel:Ing. Ivo Procházka
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1, č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:040454525
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 268
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15.4, 16.4, 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Mendlovo náměstí
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, latinský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva

Základní umělecká škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1, č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108042821
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 340
Zahájení přijímání nových žáků: 18.5.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 21.5.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Provoz zařízení (od - do): 12.00 - 19.00
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, v literárně-dramatickém oboru, v tanečním oboru, ve výtvarném oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně, studium pro dospělé, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, základní studium I. stupně
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, sborový zpěv, hra na smyčcové nástroje, hra na cimbál, hra na bicí nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, sólový zpěv
Škola organizuje : přehlídky, koncerty, výstavy, soutěže
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém

Školní klub

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1 / č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:110035241

Pedagogicko-psychologická poradna

Adresa: Ulice: Voroněžská 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108028623

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. č.p. 1 / č.o. 3/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 790
Fax: 543 216 136
IZO:108042839
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano