Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Střední 59
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Ing. Radmila Sosnová
Kontakt na školu Telefon: 541 213 291
Email: skolyjh@skolyjh.cz
Web: www.skolyjh.cz
IČ:60729937
RED-IZO:600013979
Zřizovatel:PaedDr. Josef Horák
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Střední 59
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 843
IZO:060729937
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 14. - 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Střední 59
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 843
IZO:151040044
Domov mládeže ELDO
Adresa: Ulice: Střední 59
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 803
IZO:110013972
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Střední 59
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 803
IZO:110013981
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vídeňská 102
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 619 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 227
IZO:110300491