Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Křížkovského 48
Obec: Kuřim
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 34
Ředitel:Ing. Vojtěch Novotný
Kontakt na školu Telefon: 541 231 038
Email: skola@zamekkurim.cz
Web: www.zamekkurim.cz
IČ:47917865
RED-IZO:600014029
Zřizovatel:Město Kuřim
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Křížkovského 48
Obec: Kuřim
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 34
Kontakt na školu: Telefon: 541 231 038
IZO:107870312
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 340
Dny otevřených dveří (termín/y): Informace o dnech otevřených dveří na www.zamekkurim.cz/dod
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotný státní.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 302, 310, 311, 312, 313, 314, 71, N91, R9, S3, S31, 152, 162
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Rozšířené informace o ročním školném: Učební obory bez školného. Školné 0-7000 Kč/ročně dle oboru. Pro rodiny s nízkým příjmem poskytujeme slevy 0 - 100%.
Stipendium: motivační, prospěchové, mimořádné, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: Školní řád 2022.pdf (338,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - matematické, všeobecné - humanitní, odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : TE Connectivity partnerská škola. Siemens partnerská škola.
Domácí spolupráce : TE Connectivity, Kuřim, Siemens, TOS Kuřim, Zeltwanger, Brněnské strojírny, KSK - PM, Walter....
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, turistika, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Extra přípravné, vyrovnávací a doučovací hodiny. Kurzy a hodiny pro OMJ žáky.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, vyhláška 50/1978
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, technické, ICT, osobnostní rozvoj
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Setkání s ředitelem.
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Blanenská 613
Obec: Kuřim
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 34
Kontakt na školu: Telefon: 541 231 038
IZO:110012071
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 0
Počet ubytovaných žáků a studentů: 0
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Domov mládeže byl zrušen. Možnost ubytování našich studentů máme smluvně zajištěnu na SŠ Čichnova Brno.
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Křížkovského 48
Obec: Kuřim
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 34
Kontakt na školu: Telefon: 541 231 038
IZO:110012089