Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Riegrova 17
Obec: Šlapanice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 51
Ředitel:Mgr. Gabriela Kokešová
Kontakt na školu Telefon: 544 228 017
Email: gymnazium@gslapanice.cz
Web: http://gslapanice.cz
IČ:49461249
RED-IZO:600014061
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Riegrova 17
Obec: Šlapanice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 51
Kontakt na školu: Telefon: 544 228 017
Fax: 544 228 085
IZO:108010112
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: státní
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDSJMK trolejbus 31, autobus 151, 710, S6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, programování/robotika, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, přihlašování na akce
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Riegrova 17
Obec: Šlapanice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 51
Kontakt na školu: Telefon: 544 228 017
Fax: 544 228 085
IZO:102191719
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 482
Aktuální počet žáků: 415
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec s rozšířenou působností
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 31 (MHD), linky 151, 710 (integrovaná doprava), S6 (vlak)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Provoz zařízení (od - do): 12:00 - 20:00
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, hra na akordeon
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace