Zde může být obrázek školy.

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dukelské náměstí 7
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 31
Ředitel:Mgr. Radim Šebesta
Kontakt na školu Telefon: 519 360 560
Email: j-vesela@gymhust.cz
Fax: 519 360 570
Web: www.gymhust.cz
IČ:60680369
RED-IZO:600014134
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Dukelské náměstí 7
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 31
Kontakt na školu: Telefon: 519 360 560
Fax: 519 360 570
IZO:000559083
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 305
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.12.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté studium: 12.4., 15.4.2019, osmileté studium: 16.4., 17.4.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDS Jmk
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Poslední výroční zpráva: vyrocni zprava 2016-2017-.pdf (6372,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : MU Brno, VUT Brno
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka