Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: sady 28. října 1
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 21
Ředitel:Mgr. Eva Krutáková
Kontakt na školu Telefon: 519 326 162
Email: kr@gbv.cz
Web: www.gbv.cz
IČ:60680351
RED-IZO:600014258
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: sady 28. října 1
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 21
Kontakt na školu: Telefon: 519 326 162
Fax: 519 326 362
IZO:000559075
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 484
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 1. 2020 a 14. 2. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 14., 15., 16. a 17.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, biologie, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, dějepis, výtvarná výchova, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, ledová plocha, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : eTwinning, Erasmus+, PASCH, Recyklohraní
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, programování/robotika, ICT, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
JŠ s právem st. j. zk.
Adresa: Ulice: sady 28. října 1
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 21
Kontakt na školu: Telefon: 519 326 162
Fax: 519 326 362
IZO:110250206