Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: sady 28. října 1
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 21
Ředitel:Mgr. Eva Krutáková
Kontakt na školu Telefon: 519 326 162
Email: kr@gbv.cz
Web: www.gbv.cz
IČ:60680351
RED-IZO:600014258
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: sady 28. října 1
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 21
Kontakt na školu: Telefon: 519 326 162
Fax: 519 326 362
IZO:000559075
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 484
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 1. 2020 a 14. 2. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 14., 15., 16. a 17.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, bazén, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : eTwinning, Erasmus+, PASCH, Recyklohraní
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové, společenské hry, přírodovědné, sportovní, taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
JŠ s právem st. j. zk.
Adresa: Ulice: sady 28. října 1
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 21
Kontakt na školu: Telefon: 519 326 162
Fax: 519 326 362
IZO:110250206