Logo školy

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Slovácká 1a
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 02
Ředitel:Ing. Šárka Kamenská
Kontakt na školu Telefon: 519 326 067
Email: ssoss.breclav@post.cz
Web: www.mzbv.cz
IČ:25315811
RED-IZO:600014266
Zřizovatel:Paedr. Dana Neprašová, Ilona Reichmannová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Slovácká 1a
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 02
Kontakt na školu: Telefon: 519 326 067
Fax: 519 326 067
IZO:108055698
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): více na www.mzbv.cz
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: do 8-ti minut vlakové a autobusové nádraží
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod
Roční školné v Kč: 14000
Rozšířené informace o ročním školném: lze platit měsíčně
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, Ja CZECH firma
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Domácí spolupráce : PPP, Nemocnice Břeclav, Charita Břeclav, LDN Valtice, OHK Břeclav, Domov seniorů Břeclav, IZS, břeclavské podniky,...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, odborná latinská terminologie u Praktické sestry
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci, zdravotně znevýhodnění žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, obchody, nemocnice, školní jídelna, internát, ZUŠ, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce