Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 1
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Ředitel:Ing. Zdeněk Hrabal
Kontakt na školu Telefon: 519 411 171
Email: skola@sou-hustopece.cz
Web: www.sou-hustopece.cz
IČ:16355474
RED-IZO:600014291
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 1
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 24
Kontakt na školu: Telefon: 519 411 171
Fax: 519 411 472
IZO:110014898
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): Návštěva a prohlídka školy je možná každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Informace na tel. čísle 518389100
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 23.4.2019 učební obory, 12. a 15.4.2019 studijní obory
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: teoretická výuka od 7,55 hod. ( vyjímečně nultá hodina od 7,00 ), praktická výuka 6,45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: Odkaz na ŠVP.docx (11,7 KB)
Školní řád: odkaz na školní řád.docx (11,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Odkaz na výroční zprávu.docx (11,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, biologie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, soutěže, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : KaPoDaV, Polygram, INTERREG, Šablony pro SŠ, Zdravá škola, Projekt Příběhy bezpráví (Jeden svět na školách), Projekt 72 hodin, Zdravě a bezpečně v JMK, Program podpory digitalizace, Škola se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Škola pro udržitelný rozvoj, Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky s SPUCH, IVýP
Rozvrhy hodin: Odkaz na rozvrhy.docx (11,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 1
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 24
Kontakt na školu: Telefon: 519 411 171
Fax: 519 411 472
IZO:110014901
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 95
Počet ubytovaných žáků a studentů: 15
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 6,00 hod pondělí - 15,00 pátek
Termín pro podání přihlášky : do 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 800 Kč/měsíc dvoulůžkový pokoj , 1100 Kč/měsíc dvoulůžkový pokoj samostatně obsazený
Úplata za stravování (v Kč): 87 Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : nabídka SVČ http://pavucina.volny-cas.cz
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, studovna, žákovská knihovna, posilovna, víceúčelové hřiště
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 1
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 24
Kontakt na školu: Telefon: 519 411 171
Fax: 519 411 472
IZO:110014910
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32 Kč/oběd
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano