Logo školy

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Adresa školy: Ulice: Školní 822
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Ředitel:Mgr. Libuše Pavelková
Kontakt na školu Telefon: 739641829
Email: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Web: www.gjpsosslavicin.cz
IČ:46276327
RED-IZO:600014321
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 822
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 342 177
Fax: 577 342 724
IZO:108011020
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 482
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.2.2021
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.20
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Divnice 119
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 342 408
Fax: 577 342 408
IZO:150067828