Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Adresa školy: Ulice: Lesní čtvrť 1364
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:RNDr. Jan Chudárek
Kontakt na školu Telefon: 577 585 111
Email: gz@gymzl.cz
Fax: 577 585 504
Web: www.gymzl.cz
IČ:00559105
RED-IZO:600014363
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Lesní čtvrť 1364
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 37
Kontakt na školu: Telefon: 577 585 505
Fax: 577 585 504
IZO:102319863
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 960
Aktuální počet žáků: 915
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 11. 2017 a 25. 11. 2017
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Stanoví CERMAT www.cermat.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3 a 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, chemie, biologie, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna, dějepis, fyzika, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, Lyžařské kurzy Letní sportovni kurzy (vodácký; cyklistický; turistický)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, španělský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, hudební, ICT, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-omluvenka

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Lesní čtvrť 1364
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 37
Kontakt na školu: Telefon: 577 585 111
Fax: 577 585 504
IZO:103279792
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 27,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano