Logo školy

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Adresa školy: Ulice: Lesní čtvrť III 1364
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:RNDr. Jan Chudárek
Kontakt na školu Telefon: 577 585 111
Email: gz@gymzl.cz
Web: www.gymzl.cz
IČ:00559105
RED-IZO:600014363
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lesní čtvrť III 1364
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 37
Kontakt na školu: Telefon: 577 585 505
IZO:102319863
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 960
Aktuální počet žáků: 922
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2022 a 26. 11. 2022; 21.2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Stanoví CERMAT www.cermat.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3 a 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, Lyžařské kurzy Letní sportovni kurzy (vodácký; cyklistický; turistický), výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, ICT, technické, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lesní čtvrť III 1364
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 37
Kontakt na školu: Telefon: 577 585 111
IZO:103279792
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 27,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano