Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Adresa školy: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Alena Štachová
Kontakt na školu Telefon: 577 007 444
Email: gym@gjszlin.cz
Fax: 577 007 445
Web: www.gjszlin.cz
IČ:00559504
RED-IZO:600014398
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 007 444
Fax: 577 007 445
IZO:108011119
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 760
Aktuální počet žáků: 675
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. listopad 2018 (pro uchazeče o gymnázium se sportovní přípravou), 23. a 24. listopad 2018, 7. a 19. únor 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12., 15., 16. a 17. duben 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.45 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, výtvarná výchova, zeměpis, biologie, cizí jazyky, dějepis, hudební výchova, knihovna, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: čínština, německý, španělský, francouzský, latinský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Globe (Sdružení Tereza), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podporujeme
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Ve většině předmětů
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, programování/robotika, turistické, jazykové, chovatelské, hudební, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)

Jazyková škola s právem stát.zkoušky

Adresa: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 357
Fax: 577 210 357
IZO:102331049