Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Adresa školy: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Alena Štachová
Kontakt na školu Telefon: 577 007 444
Email: gym@gjszlin.cz
Web: www.gjszlin.cz
IČ:00559504
RED-IZO:600014398
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 007 444
Fax: 577 007 445
IZO:108011119
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 760
Aktuální počet žáků: 708
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. listopad 2021 (pro uchazeče o gymnázium se sportovní přípravou), 26 a 27. listopad 2021, 2. únor 2022, 16. únor 2022 (DOD on-line)
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. duben 2022 (čtyřleté studium), 19. a 20. duben 2022 (osmileté studium)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.45 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, francouzský, německý, čínština, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Globe (Sdružení Tereza), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Podporujeme
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Ve většině předmětů
Zájmové činnosti: ICT, hudební, literárně-dramatické, turistické, jazykové, přírodovědné, programování/robotika, chovatelské, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Jazyková škola s právem stát.zkoušky
Adresa: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 357
Fax: 577 210 357
IZO:102331049