Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Adresa školy: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Alena Štachová
Kontakt na školu Telefon: 577 007 444
Email: gym@gjszlin.cz
Fax: 577 007 445
Web: www.gjszlin.cz
IČ:00559504
RED-IZO:600014398
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 007 444
Fax: 577 007 445
IZO:108011119
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 760
Aktuální počet žáků: 675
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. listopad 2018 (pro uchazeče o gymnázium se sportovní přípravou), 23. a 24. listopad 2018, 7. a 19. únor 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12., 15., 16. a 17. duben 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.45 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, chemie, biologie, fyzika, zeměpis, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, plesy, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, španělský, francouzský, čínština, latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Podporujeme
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Ve většině předmětů, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, chovatelské, ICT, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, konzultační hodiny

Jazyková škola s právem stát.zkoušky

Adresa: Ulice: náměstí T.G. Masaryka 2734-9
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 357
Fax: 577 210 357
IZO:102331049