Zde může být obrázek školy.

ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o

Škola / charakteristika školy
Název školy:ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Roman Cibulka MBA, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 576 037 216
Email: info@ssot.cz
Web: www.ssot.cz
IČ:26215829
RED-IZO:600014479
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 037 216
Fax: 576 037 216
IZO:107870568
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 341
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.2.2015
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 16. 4. 2015, 20. 21. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: www.dzso.cz, ČSAD Vsetín
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: dle oboru
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, seznamovací pobyt, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, Globe, Edison
Domácí spolupráce : firmy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: ingrace žáků se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, ICT
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka