Zde může být obrázek školy.

Academic School, Střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy: Academic School, Střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:PhDr. Věra Olšáková
Kontakt na školu Telefon: 576 037 216
Email: info@ssot.cz
Fax: 576 037 216
Web: www.ssot.cz
IČ:26215829
RED-IZO:600014479
Zřizovatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 037 216
Fax: 576 037 216
IZO:107870568
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 341
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.2.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 16. 4. 2015, 20. 21. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: www.dzso.cz, ČSAD Vsetín
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Rozšířené informace o ročním školném: dle oboru
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, seznamovací pobyt
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, Globe, Edison
Domácí spolupráce : firmy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: ingrace žáků se SVP
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly,
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, ICT
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli