Zde může být obrázek školy.

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Adresa školy: Ulice: Tyršova 874
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Ředitel:Mgr. Eva Solnařová
Kontakt na školu Telefon: 577 599 311
Email: souviz@souviz.cz
Fax: 577 599 310
Web: www.souviz.cz
IČ:00837237
RED-IZO:600014487
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Tyršova 874
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 599 311
Fax: 577 599 310
IZO:108010848
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 656
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): pátek 23.11.2018 - 9-17h, sobota 24.11.2018 9-12h; středa 5.12.2018 9-17h; středa 12.12.2018 9-13h; středa 9.1.2019 9-17h; středa 23.1.2019 9-13h; středa 30.1.2019 9-13h; středa 6.2.2019 9-15h; středa 13.2.2019 9-13h; středa 20.2.2019 9-13h.
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 1.termín: 12.4.2019; 2.termín: 15.4.2019; náhradní 1. termín: 13.5.2019; náhradní 2.termín: 14.5.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ZID - vlak Otrokovice - Vizovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: dlouhodobá koncepce školy 2015-20.doc (3911,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - kadeřník 2012.pdf (571,1 KB)
Školní řád: školní řád 2018-2019.docx (78,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Bezpečná škola, Zdravě a bezpečně do života, Jeden svět, M.R.K.E.V, Líska
Certifikáty škol: M.R.K.E.V; Bezpečná škola, Jeden svět
Domácí spolupráce : SŠSOG Hradec Králové, SŠ oděvní, služeb a podnikání Ostrava-Poruba, SŠ potravinářská a služeb Brno, ART ECON SŠ s.r.o. Prostějov, SZŠ Zlín, UTB Zlín, TU Liberec, MU Brno,
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora slabých a znevýhodněných žáků
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: odborné kvalifikace v oblasti kosmetických služeb, kadeřnictví, fotografie, oděvních oborů
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, jazykové, zdravotnické, taneční, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Tyršova 874
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 599 371
Fax: 577 599 310
IZO:110030117

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Tyršova 874
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 599 332
Fax: 577 599 310
IZO:110030125
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano