Zde může být obrázek školy.

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: třída Komenského 549/23
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Ředitel:Mgr. Renáta Soukalová
Kontakt na školu Telefon: 518 612 778
Email: gymkyjov@gymkyjov.cz
Web: http://www.gymkyjov.cz
IČ:00559148
RED-IZO:600014533
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 549
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 612 778
IZO:000559148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 816
Aktuální počet žáků: 720
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 10. 2023, 6. 12. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle jednotné přijímací zkoušky - CERMAT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, zeměpis, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, plesy, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : partnerské škola Masarykovy univerzity Brno, pobočka Univerzity třetího věku MENDELU Brno, fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, fakultní školy Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, zdravotnické, sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 549
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 612 778
IZO:103155503
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: Oběd: Kč 25; Kč 27; svačina: Kč 16
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano