Zde může být obrázek školy.

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: třída Komenského 549/23
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Ředitel:Mgr. Renáta Soukalová
Kontakt na školu Telefon: 518 612 778
Email: gymkyjov@gymkyjov.cz
Web: http://www.gymkyjov.cz
IČ:00559148
RED-IZO:600014533
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 549
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 612 778
Fax: 518 612 778
IZO:000559148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 791
Dny otevřených dveří (termín/y): 2020 - obory gymnázia, praktická sestra
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle jednotné přijímací zkoušky - CERMAT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce : partnerské škola Masarykovy univerzity Brno, pobočka Univerzity třetího věku MENDELU Brno
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 549
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 612 778
Fax: 518 612 371
IZO:103155503
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: Oběd: Kč 25; Kč 27; svačina: Kč 16
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano