Zde může být obrázek školy.

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykova 379
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Ředitel:Mgr. Martina Vavříková
Kontakt na školu Telefon: 518 332 105-6
Email: info@gys.cz
Web: http://www.gys.cz
IČ:61742902
RED-IZO:600014541
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 379
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 105-6
IZO:000559156
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 490
Aktuální počet žáků: 344
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2022 a 15. 2. 2023 - středa
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 7: 00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, biologie, ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, Lyžařské kurzy v průběhu studia
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola, DofE
Certifikáty škol: Ekoškola, Férová škola
Domácí spolupráce : Partneská škola Masarykovy univerzity Brno, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Práce a nadanými žáky, individuální přístup k slabším žákům, podpora při zapojení se do olympiád, SOČ atd.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, společenské hry, hudební, sportovní, přírodovědné, Cena vévody z Edinburghu - DofE
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykova 379
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 105-6
IZO:102115231