Zde může být obrázek školy.

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykova 379
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Ředitel:PhDr. Jaroslava Večeřová
Kontakt na školu Telefon: 518 332 105-6
Email: info@gys.cz
Web: http://www.gys.cz
IČ:61742902
RED-IZO:600014541
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 379
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 105-6
Fax: 518 332 531
IZO:000559156
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 490
Aktuální počet žáků: 344
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.2015 a 3.2.2016 - středa
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.2019 -čtyřleté studium, 16.4. a 17.4. 2019 - osmileté studium
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7: 00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, Lyžařské kurzy - tercie,kvinta + 1.ročník, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Partneská škola Masarykovy univerzity Brno, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Práce a nadanými žáky, individuální přístup k slabším žákům, podpora při zapojení se do olympiád, SOČ atd
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: společenské hry, jazykové, Cena vévody z Edinburghu - DofE, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykova 379
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 105-6
Fax: 518 332 531
IZO:102115231