Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kollárova 1669
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Ředitel:Mgr. Alena Kobidová
Kontakt na školu Telefon: 518 322 249
Email: oa@oaveseli.cz
Web: http://www.oaveseli.cz
IČ:00566438
RED-IZO:600014622
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 1660
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 249
IZO:000837733
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 398
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.11. - 12.11.2022; 9.12. - 10.12.2022; 13. - 14.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.- 28.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022 OA a SOU Veselí nad Moravou.pdf (2987,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : KAPODAV, KAP, Implementace KAP JMK II., projekt prevence Místo pro Tebe,Národního plánu podpory návratu žáků do škol - doučování
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmami, VŠ. ZŠ, SŠ
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, turistika
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných podmínek, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci s poruchami učení, slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, Svářečský kurz Vyhláška 50 - elektro
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, turistické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kollárova 1669
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 33
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 249
IZO:102115273