Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kollárova 1669
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Ředitel:Mgr. Alena Kobidová
Kontakt na školu Telefon: 518 322 249
Email: oa@oaveseli.cz
Web: http://www.oaveseli.cz
IČ:00566438
RED-IZO:600014622
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 1660
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 249
Fax: 518 322 249
IZO:000837733
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 332
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. - 19. 1 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4./15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018 - textová část.pdf (871,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : KAPODAV, KAP
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmami
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných podmínek, žáci se zdravotním postižením, žáci s poruchami učení, slabší žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kollárova 1669
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 33
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 249
Fax: 518 322 249
IZO:102115273