Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Legionářů 1
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Ředitel:Mgr. Jan Marenčík
Kontakt na školu Telefon: 518 342 558-9
Email: gym.hodonin@ho.orgman.cz
Fax: 518 342 560
Web: https://www.goah.cz/
IČ:00559130
RED-IZO:600014673
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Legionářů 1
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 342 558-9
Fax: 518 342 560
IZO:000559130
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 589
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2015, 9.2.2016
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015, 16.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Gymnázia, OA a JŠ SPSJZ Hodonín.docx (39,9 KB)
Školní vzdělávací program: švp VG 1.9.10.doc (1762,8 KB)
svp_oa_2013.pdf (940,1 KB)
švp 8 leté nižš 1.9.10.doc (1396,2 KB)
svp_el_2013.pdf (1023,2 KB)
Školní řád: Školní řád 2017-18 - dodatek.doc (39,4 KB)
Školní řád 2017-18.doc (226,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr_zprava_16-17.pdf (1382,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, chemie, cizí jazyky, biologie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): Commenius, výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Fair trade, Erasmus,
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Praxe ve firmách
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, anglický, francouzský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Edison, Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podle vyhlášky č. 75/2005 Sb.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Prostřednictvím datataprojektorů ve všech třídách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, zdravotnické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: Aula školy, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace

JŠ s právem st. jazyk. zk.

Adresa: Ulice: Velkomoravská 13
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 351 172
Fax: 518 351 382
IZO:110022041
Základní informace
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost:
Snížené školné: ne

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Legionářů 1
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 342 558-9
Fax: 518 342 560
IZO:110022033
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano