Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Legionářů 1
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Ředitel:Mgr. Kateřina Kouřilová
Kontakt na školu Telefon: 518 342 558-9
Email: podatelna@goah.cz
Web: https://www.goah.cz/
IČ:00559130
RED-IZO:600014673
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Legionářů 1
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 342 558-9
IZO:000559130
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 589
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2015, 9.2.2016
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015, 16.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Gymnázia, OA a JŠ SPSJZ Hodonín.docx (39,9 KB)
Školní vzdělávací program: švp VG 1.9.10.doc (1762,8 KB)
svp_oa_2013.pdf (940,1 KB)
švp 8 leté nižš 1.9.10.doc (1396,2 KB)
svp_el_2013.pdf (1023,2 KB)
Školní řád: Školní řád 2017-18 - dodatek.doc (39,4 KB)
Školní řád 2017-18.doc (226,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr_zprava_16-17.pdf (1382,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, biologie, chemie, výtvarná výchova, cizí jazyky, hudební výchova, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Commenius
Zapojení ve specifických programech : Fair trade, Erasmus,
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Praxe ve firmách
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Edison
Specifické formy podpory žákům: Podle vyhlášky č. 75/2005 Sb.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Prostřednictvím datataprojektorů ve všech třídách
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, Aula školy
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, přehled klasifikace
JŠ s právem st. jazyk. zk.
Adresa: Ulice: Velkomoravská 13
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 351 172
IZO:110022041
Základní informace
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost:
Snížené školné: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Legionářů 1
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 342 558-9
IZO:110022033
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano