Zde může být obrázek školy.

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Ředitel:Ing. Petra Fialová
Kontakt na školu Telefon: 518 307 360-2
Email: info@stredniskolastraznice.cz
Web: www.stredniskolastraznice.cz
IČ:00837385
RED-IZO:600014690
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 307 360-2
Fax: 518 307 364
IZO:000837385
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 510
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.11. / 19.11. / 21.11. /16. 1. / 6. 2. (dále kdykoli individuálně po předchozí domluvě)
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 5. (6.) 1. 2021 - obory vzdělání s talentovou zkouškou. od 12.4. do 26.4. 2021 ostatní maturitní obory = bez talentové zkoušky (konkrétní termíny stanoví MŠMT)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6. 45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7. 45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, Workshopy, tábory klastru herních firem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, např. ECDL, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), technické, ICT, programování/robotika, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), Distanční formou - informační systém Edookit.
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Smetanova 1540
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 047
Fax: 518 332 050
IZO:108032698
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 200
Počet ubytovaných žáků a studentů: 140
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Celý školní rok
Termín pro podání přihlášky : do 15. 6.
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, výtvarné, technické, společenské hry, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, Sportovní areál
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 047
Fax: 518 332 050
IZO:102115265
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano