Zde může být obrázek školy.

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Ředitel:Ing. Petra Fialová
Kontakt na školu Telefon: 518 307 360-2
Email: info@stredniskolastraznice.cz
Web: www.stredniskolastraznice.cz
IČ:00837385
RED-IZO:600014690
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 307 360-2
Fax: 518 307 364
IZO:000837385
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 510
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.10. / 8.11. / 22.11. /7. 2. / 21. 2. (dále kdykoli po předchozí domluvě)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 4. (7.) 1. 2019 - obory vzdělání s talentovou zkouškou. od 12.4. do 26.4. 2019 ostatní maturitní obory = bez talentové zkoušky (konkrétní termíny stanoví MŠMT)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6. 45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7. 45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly,
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, rukodělné, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Smetanova 1540
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 047
Fax: 518 332 050
IZO:108032698
Školní jídelna
Adresa: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 047
Fax: 518 332 050
IZO:102115265