Zde může být obrázek školy.

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Ředitel:Ing. Petra Fialová
Kontakt na školu Telefon: 518 307 360-2
Email: info@stredniskolastraznice.cz
Fax: 518 307 364
Web: www.stredniskolastraznice.cz
IČ:00837385
RED-IZO:600014690
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 307 360-2
Fax: 518 307 364
IZO:000837385
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 510
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.10. / 8.11. / 22.11. /7. 2. / 21. 2. (dále kdykoli po předchozí domluvě)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 4. (7.) 1. 2019 - obory vzdělání s talentovou zkouškou. od 12.4. do 26.4. 2019 ostatní maturitní obory = bez talentové zkoušky (konkrétní termíny stanoví MŠMT)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6. 45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7. 45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, chemie, výtvarná výchova, ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, sportovní, technické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-nástěnka

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Smetanova 1540
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 047
Fax: 518 332 050
IZO:108032698

Školní jídelna

Adresa: Ulice: J. Skácela 890
Obec: Strážnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 62
Kontakt na školu: Telefon: 518 332 047
Fax: 518 332 050
IZO:102115265