Zde může být obrázek školy.

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Křížová 18
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:MgA. Milan Dušák
Kontakt na školu Telefon: 567 310 355
Email: susg@susg.cz
Web: www.susg.cz
IČ:25335022
RED-IZO:600014851
Zřizovatel:Mgr. Milan Dušák
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Křížová 18
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 310 355
Fax: 567 312 075
IZO:108047938
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 2. 2021, 5. 3. 2021, 16. 4. 2021, 14. 5. 2021, 10. 9. 2021
Forma přijímacího řízení: talentová , ústní , test (výběr z možností), pohovor, praktická, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, dějiny umění
Termín přijímacích zkoušek: 4.1.2021 a 5.1.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: včechny cca 200 m od školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10 hod.
Roční školné v Kč: 36000
Rozšířené informace o ročním školném: od 22000 do 36000 - úhrada pololetně
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze
Domácí spolupráce : přednášky policie,zdravotníci
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: dle požadavků PPP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 5
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 331 431
IZO:150003714