Zde může být obrázek školy.

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Křížová 18
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:MgA. Milan Dušák
Kontakt na školu Telefon: 567 310 355
Email: susg@susg.cz
Web: www.susg.cz
IČ:25335022
RED-IZO:600014851
Zřizovatel:Mgr. Milan Dušák
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Křížová 18
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 310 355
IZO:108047938
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.9.2022,14.10.2022,25.11.2022,9.12.2022,6.1.2023,10.2.2023,3.3.2023,21.4.2023,12.5.2023,8.9.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, talentová , portfolio, praktická, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, dějiny umění
Termín přijímacích zkoušek: 3.1.2023 a 4.1.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: včechny cca 200 m od školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10 hod.
Roční školné v Kč: 40000
Rozšířené informace o ročním školném: od 35000 do 40000 - úhrada pololetně
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : přednášky policie,zdravotníci
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: dle požadavků PPP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 5
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 331 431
IZO:150003714
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 60
Aktuální počet studentů: 42
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 12
Dny otevřených dveří (termíny): 9.9.2022,14.10.2022,25.11.2022,9.12.2022,6.1.2023,3.3.2023,21.4.2023,12.5.2023,8.9.2023
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, písemná, test (výběr z možností), pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 7.6.2023,6.9.2023
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 40000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Zaměření: Multimediální umělecká tvorba: Herní tvorba, Animovaná a triková tvorba
Speciálně vybavené odborné učebny: animační studio
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, tematické/projektové dny
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: herní tvorba, animovaná a triková tvorba
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne