Logo školy

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Adresa školy: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Libor Fasora
Kontakt na školu Telefon: 567 587 412
Email: sekretariat@ozs-ji.cz
Web: ozs-ji.cz
IČ:00836591
RED-IZO:600014894
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 587 412
Fax: 567 587 423
IZO:108047989
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 900
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv - po předchozí domluvě.
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum, klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: B, BI, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - sportovní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: Sportovní management, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika
Specifické formy podpory žákům: Integrace žáků s poruchami učení, asistent pedagoga.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Profesní kvalifikace.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Husova 1671/54
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181097010
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 80
Aktuální počet studentů: 10
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 15
Dny otevřených dveří (termíny): Kdykoliv - po předchozí domluvě.
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Termín přijímacích zkoušek: Bude upřesněno.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: parkování u školy, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Snížené školné: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Zdravotnické obory.
Speciálně vybavené odborné učebny: Odborné učebny.
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplmovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Jazyk. škola s právem st. jaz..zkoušky
Adresa: Ulice: nám. Svobody 1
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 301 686
Fax: 567 310 126
IZO:110251041
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 587 412
Fax: 567 587 423
IZO:110018737
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 410
Počet ubytovaných žáků a studentů: 400
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, C
Bezbariérový přístup: ano částečně
Nabídka zájmových činností: ano
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost, Posilovna
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 587 412
Fax: 567 587 423
IZO:110018729
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano