Logo školy

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Adresa školy: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Libor Fasora
Kontakt na školu Telefon: 567 587 412
Email: sekretariat@ozs-ji.cz
Web: ozs-ji.cz
IČ:00836591
RED-IZO:600014894
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 587 412
Fax: 567 587 423
IZO:108047989
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 900
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv - po předchozí domluvě.
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum, rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: B, BI, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - sportovní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, Sportovní management
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Integrace žáků s poruchami učení, asistent pedagoga.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Profesní kvalifikace.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Husova 1671/54
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181097010
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 80
Aktuální počet studentů: 10
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 15
Dny otevřených dveří (termíny): Kdykoliv - po předchozí domluvě.
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Termín přijímacích zkoušek: Bude upřesněno.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Snížené školné: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Zdravotnické obory.
Speciálně vybavené odborné učebny: Odborné učebny.
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplmovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Jazyk. škola s právem st. jaz..zkoušky
Adresa: Ulice: nám. Svobody 1
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 301 686
Fax: 567 310 126
IZO:110251041
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 587 412
Fax: 567 587 423
IZO:110018737
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 410
Počet ubytovaných žáků a studentů: 408
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, C
Bezbariérový přístup: ano částečně
Nabídka zájmových činností: ano
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, Posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 587 412
Fax: 567 587 423
IZO:110018729
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano