Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 496/13
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Josef Havela
Kontakt na školu Telefon: 573 339 330
Email: gymkrom@gymkrom.cz
Web: www.gymkrom.cz
IČ:70843309
RED-IZO:600014941
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 496/13
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 339 701
IZO:102519943
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 524
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: čtyřletý obor 12. a 15. 4., osmiletý obor 16. a 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, latinský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků dosahujících trvale výborných výsledků v mimoškolní činnosti, podpora žáků se slabším prospěchem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace