Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 496
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Josef Havela
Kontakt na školu Telefon: 573 339 330
Email: gymkrom@gymkrom.cz
Web: www.gymkrom.cz
IČ:70843309
RED-IZO:600014941
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 496
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 339 701
Fax: 573 331 525
IZO:102519943
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 524
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: čtyřletý obor 12. a 15. 4., osmiletý obor 16. a 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety, jarmarky a dílny, sportovní dny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků dosahujících trvale výborných výsledků v mimoškolní činnosti, podpora žáků se slabším prospěchem
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka