Logo školy

Obchodní akademie Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Obvodová 3503
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
Kontakt na školu Telefon: 573 341 639
Email: oakm@oakm.cz
Web: www.oakm.cz
IČ:63458730
RED-IZO:600014959
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Obvodová 3503
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 11
Kontakt na školu: Telefon: 573 341 639
Fax: 573 338 636
IZO:102519978
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 415
Aktuální počet žáků: 220
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: rvpit.pdf (883,8 KB)
RVP 6341M02 Obchodni akademie.pdf (590 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_17_18_korektura.pdf (617,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech : Škola pro udržitelný rozvoj, Erasmus+
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: IVP, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Psaní na klávesnici
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Obvodová 3503
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 11
Kontakt na školu: Telefon: 573 341 639
Fax: 573 338 636
IZO:108041379
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano