Zde může být obrázek školy.

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Pilařova 7
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Václav Křivánek
Kontakt na školu Telefon: 573 339 501
Email: konzervator@konzkm.cz
Web: www.konzkm.cz
IČ:70844534
RED-IZO:600014967
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Pilařova 7
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 339 501
IZO:102531081
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Forma vzdělání: denní
Ukončování vzdělání: absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 188
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. 10. 2021
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Roční školné: 0
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,3,4,5,6,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební, taneční, cizí jazyky, ICT
Specifické akce školy (pravidelné): ročníkové koncerty, absolventské koncerty, veřejná vystoupení žáků, mezioborové projekty, pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy ZUŠ, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce při odborné praxi: orchestr
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Obory: hudba, zpěv
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, zpěv
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: italský, francouzský, ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky