Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Adresa školy: Ulice: 1. máje 221/10
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Jana Vítková
Kontakt na školu Telefon: 571 428 731
Mobil: 603 811 060
Email: vospgs.spgs@ped-km.cz
Web: www.ped-km.cz
IČ:65269616
RED-IZO:600014991
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 1. máje 221
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 731
Mobil: 603 811 060
IZO:102531099
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): online na stránkách zde: https://sites.google.com/ped-km.cz/dod
Forma přijímacího řízení: ústní , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, Ověřování hudebních a hudebně pohybových předpokladů uchazeče - praktická zkouška Ověřování jazykových předpokladů uchazeče - praktická zkouška z jazykového projevu, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: od 6.30 do 18.00, v pátek do 14:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : MŠ praxe v Kroměříži, Školní družiny praxe při ZŠ v Kroměříži, MŠ a ŠD v místě bydliště žáků
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: 1. máje 221
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 731
Mobil: 603 811 060
IZO:110026888
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 66
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 1800
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ne
Stravování: ne
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: 1. máje 221/10
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:18106480