Logo školy

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Škola / charakteristika školy
Název školy:Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Adresa školy: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Jan Košárek
Kontakt na školu Telefon: 573 501 111
Email: agkm@agkm.cz
Web: www.agkm.cz
IČ:00226611
RED-IZO:600015033
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:102142262
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 498
Dny otevřených dveří (termín/y): Pravidelně 1. sobotu v prosinci od 9-12 hodin (6. 12. 2014).
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 2. polovina dubna 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Vstup do školy umožněn od: od 6 do 21 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, zeměpis, knihovna, hudební výchova, dějepis, biologie, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): Lyžařský výcvikový kurz, Projektový týden, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech : Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, francouzský, Latina, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, horolezectví, koloběžky, lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, turistické, historický šerm, taneční, hudební, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, studentský klub, čajovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Pilařova 3/3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181084155
Školní klub
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:173101798
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:103031511
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:103207601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: snídaně 17 Kč, obědy 26 Kč, večeře 19 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:110036409