Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Škola / charakteristika školy

Název školy:Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Adresa školy: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Jan Košárek
Kontakt na školu Telefon: 573 501 111
Email: agkm@agkm.cz
Fax: 573 342 543
Web: www.agkm.cz
IČ:00226611
RED-IZO:600015033
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev

Střední škola

Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:102142262
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 498
Dny otevřených dveří (termín/y): Pravidelně 1. sobotu v prosinci od 9-12 hodin (6. 12. 2014).
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 2. polovina dubna 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: od 6 do 21 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, ICT, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, Lyžařský výcvikový kurz, Projektový týden
Zapojení ve specifických programech : Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, Latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení, horolezectví, koloběžky
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, ICT, historický šerm
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, studentský klub, čajovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Dům dětí a mládeže

Adresa: Ulice: Pilařova 3/3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181084155

Školní klub

Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:173101798

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:103031511

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:103207601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: snídaně 17 Kč, obědy 26 Kč, večeře 19 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano

Školní knihovna

Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:110036409