Logo školy

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Škola / charakteristika školy
Název školy:Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Adresa školy: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Jan Košárek
Kontakt na školu Telefon: 573 501 111
Email: agkm@agkm.cz
Web: www.agkm.cz
IČ:00226611
RED-IZO:600015033
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:102142262
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 498
Dny otevřených dveří (termín/y): Pravidelně 1. sobotu v prosinci od 9-12 hodin (6. 12. 2014).
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 2. polovina dubna 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: od 6 do 21 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, Lyžařský výcvikový kurz, Projektový týden, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, ruský, německý, anglický, Latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: horolezectví, koloběžky, plavání, bruslení, vodácký kurz, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, turistické, jazykové, ICT, historický šerm
Místo pro trávení volného času: studentský klub, čajovna, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Pilařova 3/3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181084155
Školní klub
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:173101798
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:103031511
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:103207601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: snídaně 17 Kč, obědy 26 Kč, večeře 19 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
Fax: 573 342 543
IZO:110036409