Logo školy

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Škola / charakteristika školy
Název školy:Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Adresa školy: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Jan Košárek
Kontakt na školu Telefon: 573 501 111
Email: agkm@agkm.cz
Web: www.agkm.cz
IČ:00226611
RED-IZO:600015033
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
IZO:102142262
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 498
Dny otevřených dveří (termín/y): Pravidelně 1. sobotu v prosinci od 9-12 hodin (6. 12. 2014).
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 2. polovina dubna 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: od 6 do 21 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Lyžařský výcvikový kurz, Projektový týden
Zapojení ve specifických programech : Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický, Latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, vodácký kurz, turistika, lyžování, horolezectví, koloběžky
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: turistické, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, jazykové, sportovní, historický šerm
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, studentský klub, čajovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Pilařova 3/3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181084155
Školní klub
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
IZO:173101798
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
IZO:103031511
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
IZO:103207601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: snídaně 17 Kč, obědy 26 Kč, večeře 19 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Pilařova 3
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 501 111
IZO:110036409