Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Adresa školy: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:PaedDr. Zdeněk Janalík
Kontakt na školu Telefon: 573 396 098
Email: gym.hol@gymhol.cz
Web: www.gymhol.cz
IČ:47935774
RED-IZO:600015050
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 098
IZO:102519951
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 359
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.-25.11.2023, 7.2.2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle CERMAT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: dle situace a potřeb v jednotlivých předmětech
Zájmové činnosti: technické, přírodovědné, literárně-dramatické, turistické, jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 098
IZO:110501080