Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Adresa školy: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:PaedDr. Zdeněk Janalík
Kontakt na školu Telefon: 573 396 098
Email: gym.hol@gymhol.cz
Fax: 573 398 966
Web: www.gymhol.cz
IČ:47935774
RED-IZO:600015050
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 098
Fax: 573 398 966
IZO:102519951
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 395
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4., 15.4., 16.4., 17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, biologie, fyzika, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, sportovní dny, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, turistika, bruslení, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: dle situace a potřeb v jednotlivých předmětec
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, sportovní, technické, ICT, turistické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 098
Fax: 573 398 966
IZO:110501080