Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Adresa školy: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:PaedDr. Zdeněk Janalík
Kontakt na školu Telefon: 573 396 098
Email: gym.hol@gymhol.cz
Web: www.gymhol.cz
IČ:47935774
RED-IZO:600015050
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 098
Fax: 573 398 966
IZO:102519951
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 395
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4., 15.4., 16.4., 17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, francouzský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: dle situace a potřeb v jednotlivých předmětec
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, turistické, ICT, jazykové, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Palackého 524/37
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 098
Fax: 573 398 966
IZO:110501080