Zde může být obrázek školy.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Na Lindovce 1463
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Ivana Hašová
Kontakt na školu Telefon: 573 504 511
Email: hajny@hskm.cz
Web: www.hskm.cz
IČ:47934832
RED-IZO:600015092
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Lindovce 1463
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 504 511
IZO:107870878
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 503
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 12. 4. 2021, 2. termín 13. 4. 2021; Náhradní termín 1. termín 12. 5. 2021, 2. termín 13. 5. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4;6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:15
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, soutěže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Lindovce 1463
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 340 508
IZO:108041344
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 513
Počet ubytovaných žáků a studentů: 394
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 4 a 6
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Neděle 17:00 hod - pátek 16:00 hod.
Termín pro podání přihlášky : 11. 6. 2021
Úplata za ubytování (v Kč): 1350 Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 86 Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, hudební, společenské hry, rukodělné, literárně-dramatické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Lindovce 1463
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 340 508
IZO:102142394
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 34 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano