Zde může být obrázek školy.

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Ředitel:Mgr. Eva Obrusníková
Kontakt na školu Telefon: 582 302 670
Email: gymnazium@konice.cz
Fax: 582 302 689
Web: http://www.gymnazium-konice.cz
IČ:47918594
RED-IZO:600015149
Zřizovatel:Město Konice
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012577
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 377
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, fyzika, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, výtvarná výchova, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: V kmenových učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, přírodovědné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012569

Školní družina

Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012585

Školní klub

Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:150056184

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012593