Zde může být obrázek školy.

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Ředitel:Mgr. Eva Obrusníková
Kontakt na školu Telefon: 582 302 670
Email: gymnazium@konice.cz
Web: http://www.gymnazium-konice.cz
IČ:47918594
RED-IZO:600015149
Zřizovatel:Město Konice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012577
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 377
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, ICT, chemie, knihovna, biologie, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: V kmenových učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012569
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012585
Školní klub
Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:150056184
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 609
Obec: Konice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 52
Kontakt na školu: Telefon: 582 396 441
Fax: 582 396 441
IZO:110012593