Logo školy

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov

Škola / charakteristika školy
Název školy: Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov
Adresa školy: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:RNDr. Ing. Rostislav Halaš
Kontakt na školu Telefon: 582 301 411
Email: rgazs@rg.prostejov.cz
Web: www.rg.prostejov.cz
IČ:44159960
RED-IZO:600015301
Zřizovatel:Statutární město Prostějov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
IZO:110012224
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 528
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: společenské hry, přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, ICT, rukodělné, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
IZO:110012216
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 290
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště,
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
IZO:110012232
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
IZO:110012241