Logo školy

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Adresa školy: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:RNDr. Ing. Rostislav Halaš
Kontakt na školu Telefon: 582 301 411
Email: rgazs@rg.prostejov.cz
Web: www.rg.prostejov.cz
IČ:44159960
RED-IZO:600015301
Zřizovatel:Statutární město Prostějov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012224
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 528
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, hudební, rukodělné, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012216
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 290
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr,
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní družina
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012232
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012241