Logo školy

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Adresa školy: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:RNDr. Ing. Rostislav Halaš
Kontakt na školu Telefon: 582 301 411
Email: rgazs@rg.prostejov.cz
Web: www.rg.prostejov.cz
IČ:44159960
RED-IZO:600015301
Zřizovatel:Statutární město Prostějov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012224
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 529
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, jazykové, přírodovědné, společenské hry, hudební, literárně-dramatické, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012216
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 280
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.12.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12., 15., 16. a 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Školní družina
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012232
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Studentská 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 40
Kontakt na školu: Telefon: 582 301 411
Fax: 582 301 402
IZO:110012241