Zde může být obrázek školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Adresa školy: Ulice: Všehrdova 267
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:Mgr. Ivo Savara
Kontakt na školu Telefon: 572 551 500
Email: supsuh@supsuh.cz
Web: www.supsuh.cz
IČ:60371749
RED-IZO:600015475
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Všehrdova 267
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 53
Kontakt na školu: Telefon: 572 551 500
Fax: 572 552 354
IZO:060371749
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 291
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.6.2021
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: talentová zkouška: modelování, malba, kresba
Termín přijímacích zkoušek: 4. a 5. ledna 2021 a náhradní 18. ledna 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: školní řád nový po korektuře final.doc (220,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně- partnerská škola, Slovácké museum v Uherském hradišti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Doučování formou Šablon
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Všehrdova 267
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 53
Kontakt na školu: Telefon: 572 551 500
Fax: 572 552 354
IZO:103219871