Zde může být obrázek školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Adresa školy: Ulice: Všehrdova 267
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:Mgr. Ivo Savara
Kontakt na školu Telefon: 572 551 500
Email: supsuh@supsuh.cz
Web: www.supsuh.cz
IČ:60371749
RED-IZO:600015475
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Všehrdova 267
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 53
Kontakt na školu: Telefon: 572 551 500
Fax: 572 552 354
IZO:060371749
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 291
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.6.2021
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: talentová zkouška: modelování, malba, kresba
Termín přijímacích zkoušek: 4. a 5. ledna 2021 a náhradní 18. ledna 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: školní řád nový po korektuře final.doc (220,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně- partnerská škola, Slovácké museum v Uherském hradišti
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Doučování formou Šablon
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Všehrdova 267
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 53
Kontakt na školu: Telefon: 572 551 500
Fax: 572 552 354
IZO:103219871