Logo školy

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Adresa školy: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:Ing. Jiří Durďák
Kontakt na školu Telefon: 572 552 660
Email: durdak@oauh.cz
Web: www.oauh.cz
IČ:60371731
RED-IZO:600015513
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
Fax: 572 540 831
IZO:060371731
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 467
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2018, 24.11.2018, 18.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019,15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, sportovci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
Fax: 572 540 831
IZO:110026896
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 280
Aktuální počet studentů: 55
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 30
Dny otevřených dveří (termíny): 23.11.2018, 24.11.2018, 18.1.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: bude zveřejněn na www.oauh.cz
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: na základě potvrzení ČSSZ
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Ekonomické
Speciálně vybavené odborné učebny: 7x ICT učebny, 1x studovna, 3x jazykové učebny
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Ekonomicko-právní činnost (68-41-N/03)
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: studenti se speciálními vzdělávacími prostředky, individuální studijní plány
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ne
Jazyk. škola s právem stát.jaz.zk.
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
Fax: 572 540 831
IZO:110500954