Logo školy

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Adresa školy: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:Ing. Jiří Durďák
Kontakt na školu Telefon: 572 552 660
Email: durdak@oauh.cz
Web: www.oauh.cz
IČ:60371731
RED-IZO:600015513
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
Fax: 572 540 831
IZO:060371731
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 467
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2018, 24.11.2018, 18.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019,15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, sportovci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, literárně-dramatické, ICT, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
Fax: 572 540 831
IZO:110026896
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 280
Aktuální počet studentů: 55
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 30
Dny otevřených dveří (termíny): 23.11.2018, 24.11.2018, 18.1.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: bude zveřejněn na www.oauh.cz
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, parkování u školy, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: na základě potvrzení ČSSZ
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Ekonomické
Speciálně vybavené odborné učebny: 7x ICT učebny, 1x studovna, 3x jazykové učebny
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Ekonomicko-právní činnost (68-41-N/03)
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: studenti se speciálními vzdělávacími prostředky, individuální studijní plány
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ne
Jazyk. škola s právem stát.jaz.zk.
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
Fax: 572 540 831
IZO:110500954