Logo školy

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Adresa školy: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:Mgr. Marek Machalík
Kontakt na školu Telefon: 572 552 660
Email: durdak@oauh.cz
Web: www.oauh.cz
IČ:60371731
RED-IZO:600015513
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
IZO:060371731
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 467
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, sportovci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
IZO:110026896
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 280
Aktuální počet studentů: 59
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 32
Dny otevřených dveří (termíny): 25.11.2022, 26.11.2022, 13.1.2023
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: bez přijímacích zkoušek
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 2500
Snížené školné: na základě potvrzení ČSSZ
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Ekonomické, Právní
Speciálně vybavené odborné učebny: 7x ICT učebny, 1x studovna, 3x jazykové učebny
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, tematické/projektové dny, plesy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Ekonomicko-právní činnost (68-41-N/03)
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: studenti se speciálními vzdělávacími prostředky, individuální studijní plány, kvalitní distanční výuka v období výjimečného stavu
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne
Jazyk. škola s právem stát.jaz.zk.
Adresa: Ulice: Nádražní 22
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 57
Kontakt na školu: Telefon: 572 552 660
IZO:110500954
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 23
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 23
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80 metrů
Snížené školné: ne
Vzdělávání
Nabídka kurzů: přípravné ke státní jazykové zkoušce, konverzační, jednoleté pomaturitní kurzy (denní studium)
Vyučované jazyky - přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce: anglický
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: anglický
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - jednoletý pomaturitní kurz: anglický
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.): anglický, ruský, španělský, německý
Škola realizuje přípravné kurzy k certifikovaným mezinárodním zkouškám: FCE
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ne
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Prostor u bufetu