Logo školy

Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
Adresa školy: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:Mgr. Karel Machálek
Kontakt na školu Telefon: 572 633 085
Email: jaroslav.krpal@gjak.cz
Web: www.gjak.cz
IČ:60371757
RED-IZO:600015530
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 460
Fax: 572 633 087
IZO:060371757
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 545
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 2. 2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2015 pro čtyřleté studium, 16. 4. 2015 pro osmileté studium
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, ledová plocha, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: taneční, přírodovědné, technické, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Jazyková škola s právem st. jazyk. zk.
Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 460
Fax: 572 633 087
IZO:150006373
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 633 085
Fax: 572 632 460
IZO:103267824