Logo školy

Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
Adresa školy: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:Mgr. Karel Machálek
Kontakt na školu Telefon: 572 633 085
Email: jaroslav.krpal@gjak.cz
Web: www.gjak.cz
IČ:60371757
RED-IZO:600015530
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 460
Fax: 572 633 087
IZO:060371757
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 469
Dny otevřených dveří (termín/y): aktuálně na webu školy
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Jednotný termín, který vyhlašuje MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : DofE, Fairtrade, Erasmus+
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, turistické, jazykové, přírodovědné, taneční, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka
Jazyková škola s právem st. jazyk. zk.
Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 460
Fax: 572 633 087
IZO:150006373
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 633 085
Fax: 572 632 460
IZO:103267824