Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
Adresa školy: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:RNDr. Jaroslav Krpal
Kontakt na školu Telefon: 572 633 085
Email: jaroslav.krpal@gjak.cz
Fax: 572 632 460
Web: www.gjak.cz
IČ:60371757
RED-IZO:600015530
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 460
Fax: 572 633 087
IZO:060371757
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 545
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 2. 2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2015 pro čtyřleté studium, 16. 4. 2015 pro osmileté studium
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, dějepis, cizí jazyky, knihovna, chemie, výtvarná výchova, biologie, fyzika, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, ledová plocha, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, ruský, německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, jazykové, ICT, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky

Jazyková škola s právem st. jazyk. zk.

Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 460
Fax: 572 633 087
IZO:150006373

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Komenského 169
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 31
Kontakt na školu: Telefon: 572 633 085
Fax: 572 632 460
IZO:103267824