Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Adresa školy: Ulice: Nivnická 1781
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:PaedDr. Rostislav Šmíd
Kontakt na školu Telefon: 572 634 901
Email: sps@sps-ub.cz
Web: www.sps-ub.cz
IČ:14450437
RED-IZO:600015548
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nivnická 1781
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 634 901
Fax: 572 634 127
IZO:014450437
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.2.2015 12.00 - 18.00
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 06.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní řád: školní řád.pdf (669,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2013 - 2014.doc (6109,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, Adaptační kurzy Projekt Comenius (mezinárodní spolupráce)
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora slabších žáků - konzultační hodiny,
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, facebook
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Větrná 1370
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 634 127
Fax: 572 634 127
IZO:110030109
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Větrná 1370
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 634 127
Fax: 572 634 127
IZO:110035224
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Zastávky 362, Havřice
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu:
IZO:181099021
Středisko služeb školám
Adresa: Ulice: Nivnická 1781
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu:
IZO:181078937