Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Adresa školy: Ulice: Velehradská 1527
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Ředitel:Mgr. Bedřich Chromek
Kontakt na školu Telefon: 572 420 211
Email: info@sosgsm.cz
Fax: 572 541 066
Web: www.sosgsm.cz
IČ:60371790
RED-IZO:600015556
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Velehradská 1527
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 420 211
Fax: 572 541 066
IZO:110500148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 747
Dny otevřených dveří (termín/y): již proběhly, ale pokud zavoláte, tak se domluvíme
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: podle vyhlášky MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, ICT, fyzika, praktické vyučování, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : ERASMUS+
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, technické, hudební, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Slavomírova 1522
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 541 074
IZO:108011381

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Slavomírova 1522
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 541 065
IZO:103219862
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano