Logo školy

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Adresa školy: Ulice: Velehradská 1527
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Ředitel:Mgr. Bedřich Chromek
Kontakt na školu Telefon: 572 420 211
Email: info@sosgsm.cz
Web: www.sosgsm.cz
IČ:60371790
RED-IZO:600015556
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Velehradská 1527
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 420 211
Fax: 572 541 066
IZO:110500148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 747
Dny otevřených dveří (termín/y): již proběhly, ale pokud zavoláte, tak se domluvíme
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: podle vyhlášky MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : ERASMUS+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, taneční, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Slavomírova 1522
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 541 074
IZO:108011381
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slavomírova 1522
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 03
Kontakt na školu: Telefon: 572 541 065
IZO:103219862
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano